Osastot

SAMMUTUSOSASTO

Ahlaisten VPK:n sammutusosasto koostuu noin kahdestakymmenestä jäsenestä, jotka ovat käyneet vähintään sammutustyökurssin. Miehistöön voi liittyä kun on täyttänyt 16 vuotta, mutta hälytyksiin voi osallistua vasta kun on täysi-ikäinen ja sammutustyökurssin läpäissyt. Sammutusosasto vastaa palokunnallemme tulevien hälytystehtävien hoitamisesta palokuntasopimuksen mukaisesti, joka on tehty Satakunnan Pelastuslaitoksen kanssa. Sammutusosasto on hälytysvalmiudessa 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa ja hälytykset tulevat Porin hätäkeskukselta jäsenten puhelimiin tekstiviestillä tai puheviestillä. Hälytyksiä tulee vuodessa noin 40-60 kpl ja niihin kuuluvat mm. rakennuspalot, tieliikenneonnettomuudet, automaattisten paloilmoitinlaitteiden hälytykset, liikennevälinepalot, maastopalot, vahingontorjuntatehtävät, eläinten pelastustehtävät ja ihmisten pelastustehtävät. Meillä on myös vene saaripaloja ja muita saariston/vesistön onnettomuuksia varten. Sammutusosasto harjoittelee maanantaisin klo 18:00 Ahlaisten paloasemalla.


ENSIVASTE

Ensivaste kuuluu porrastettuun ensihoitojärjestelmään ja sillä tarkoitetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja arvioimaan potilaan tilan sekä raportoimaan tilanteesta eteenpäin. Ensivastehenkilöstö on saanut ensivastetoimintaan vaadittavan koulutuksen.

Ahlaisten ensivaste on aloittanut toimintansa syksyllä 2011. Toimintaa määrittelee Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa solmittu ensivastesopimus. Ahlaisten ensivasteen hälytyslistalla on tällä hetkellä 13 koulutuksen käynyttä henkilöä.

Ahlaisten ensivasteen ensisijaisena tavoitteena on täyttää paikkansa ensihoitojärjestelmässä ja järjestää laadukasta sekä luotettavaa ensiapua Ahlaisissa ja lähialueilla. Toiminnan lähtökohtana on vapaaehtoisuus ja siihen perustuva halu toimia yhteisön ja sen jäsenten hyväksi. Hälytystehtävien lisäksi ensivaste osallistuu aktiivisesti Ahlaisten VPK:n muuhun toimintaan, kuten erilaisiin tapahtumapäiviin ja tilaisuuksiin. Ensivastetoimintaa pyritään tekemään tutuksi sekä helposti lähestyttäväksi osallistumalla erilaisiin toiminta-alueella järjestettäviin tapahtumiin. Ahlaisten ensivastetoiminnassa pyritään myös verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä lähialueiden ensivasteiden kanssa. Toiminnassa pysytään ajan tasalla mm. harjoittelemalla säännöllisesti sekä osallistumalla tarjolla oleviin koulutuksiin.

Ensivaste harjoittelee joka kuun ensimmäinen torstai klo 18.00, poislukien kesäaika (kesä-elokuu).

NUORISO-OSASTO

Ahlaisten VPK:n nuoriso-osasto koostuu 7-16 vuotiaista innokkaista harrastajista. Harjoituksiin kuuluu sekä käytännön harjotteita että teoriaa. Harjoitukset pidetään monipuolisina ja innostavina ja pyritään antamaan läpi elämän kulkevia ensiapu- ja pelastustoimintaohjeita sekä luomaan kattava pohja koko tulevalle harjoitustoiminnalle VPK:n muissakin osastoissa. Nuoret harjoittelevat joka toinen viikko ja osallistuvat leireille ja muihin yhteistyöharjoituksiin lähialueilla. Lisäksi pyrkivät järjestämään myös paikallisesti leiritoimintaa omalla asemalla ja sen läheisyydessä. Nuorten harjoitukset pidetään pääsääntöisesti Ahlaisten paloasemalla parittomien viikkojen tiistaisin klo 18 (poislukien kesäaika, kesä-elokuu). Tervetuloa mukaan uudet ja pidempään harrastaneet nuoret!

NAISOSASTO

Ahlaisten Vapaaehtoisen palokunnan naiset tukevat palokunnan toimintaa eri tavoin. Jäsenet pyrkivät edistämään myönteistä suhtautumista palontorjuntaan ja yleiseen turvallisuuteen sekä levittävät kansalaisille tietoisuutta omaehtoiseen suojeluun. Naisosasto huolehtii VPK:n hälytysmuonituksesta ja osallistuvat alueen järjestämiin koulutuksiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Naisosasto on mukana koko VPK:n yhteisissä tapahtumissa ja tukemassa nuoriso-osaston toimintaa. Naisosasto kokoontuu joka kuun ensimmäinen tiistai klo 18 (poislukien kesäaika, kesä-elokuu).